Кратка история на новините

Новините са селекция на конкретна вест за newsтекущите събития, като се представя от електронна медия, интернет, вестник и от уста на уста между обсъждащи.

Думата на английски “news” (новини), е основана още през 14-ти век, от употребата на множественото число на думата “new” (нов). Точно преди да са създадени печатните издания в самото начало на седемнадесети век, са се употребявали официалните бюлетини и правителствени постановления.

Първата записана употреба на организирана доставна услуга за популяризиране на писмени документации, е в Египет, там където фараоните използвали куриери за разпространение на техните собствени постановления на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Дадената практика е много сигурно, че ще разполага с основи в значително древната практика на устни съобщения и е възможно да е била учредена върху тази вече създадена инфраструктура.

В Древен Рим обявите в държавата или пък бюлетините за новини са оповестени публично от Юлий Цезар . Те са били гравирани в камък или метал и са слагани на публични места.

Правителството в Китай използва бюлетини наречени “типао”, разпространени сред служителите в съда по време на късната династия Хан (втори и трети век след Христа). Между 713 и 734 г. китайската династия Тан е писала бюлетините на съда ръчно на коприна и се е прочитала от правителствените служители. Още през 1582 г. по време на късната династия Минг в Пекин са разпространени първите лични листовки.

В днешно време опциите за разпространяване на вести са повече, като най-използвания е през глобалната мрежа в новинарските медии и социалните мрежи.

Вижте още: http://www.manager.bg/best/коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *